הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון - הרחבת החובה לציין פרטים בדבר פרסומת והרחבת אחריות לעניין דבר פרסומת ששוגר באמצעות מתקן בזק), התשפ"א-2020

אולי יעניין אותך גם

הצעת חוק פרטית [פ/2567/23] של חבר הכנסת אחמד טיבי ואחרים, המבקשת להרחיב את חוק הספאם [סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982], באופן המרחיב את המידע שעל "מפרסם" לציין ב"דבר פרסומת", לרבות כתובתו. בנוסף, החוק מציע להרחיב את הגדרת "מפרסם" באופן המטיל אחריות על החברות המספקות את הטכנולוגיה להעברת המסר, במידה ודברי הפרסומת אינם כוללים מידע על המפרסם.