חוק החברות (תיקון מס' 34), התש"ף-2020

תיקון לחוק החברות [2853] המאפשר לעו"ד לאמת את זהות החותמים על תקנונה הראשון של חברה גם בדרך מקוונת. לעיון בהצעת החוק. לעיון בתזכיר החוק.