הצעת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון - איסור דרישת מידע ביומטרי מעובד או מדורש עבודה), התש"ף-2020

הצעת חוק פרטית [פ/1623/23] של חברת הכנסת תמר זנדברג, המבקשת לקבוע כי מעסיק לא ידרוש מדורש עבודה או מעובד מידע ביומטרי עליו ולא יעשה שימוש במידע ביומטרי עליו, אם הגיע לידיו לעניין קבלה לעבודה, תנאי עבודה ועוד. מעביד לא יפגע בעובד או בדורש עבודה בשל סירוב למסור מידע ביומטרי. 

הצעת חוק זהה [פ/246/22] הוגשה בכנסת ה-22 על-ידי חברת הכנסת תמר זנדברג. הצעת חוק זהה [פ/180/20] הוגשה בכנסת ה-20 על-ידי חברות הכנסת תמר זנדברג וזהבה גלאון. הצעת חוק דומה בעיקרה [פ/2814/19] הוגשה בכנסת ה-19 על-ידי חברת הכנסת תמר זנדברג וקבוצת חברי כנסת.