הצעת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון - איסור דרישת מידע ביומטרי מעובד או מדורש עבודה), התשע"ה-2015

הצעת חוק פרטית [פ/180/20] של חברות הכנסת תמר זנדברג וזהבה גלאון, המבקשת לקבוע כי מעסיק לא ידרוש מדורש עבודה או מעובד מידע ביומטרי עליו ולא יעשה שימוש במידע ביומטרי עליו, אם הגיע לידיו לעניין קבלה לעבודה, תנאי עבודה ועוד. מעביד לא יפגע בעובד או בדורש עבודה בשל סירוב למסור מידע ביומטרי. 

הצעת חוק דומה בעיקרה [פ/2814/19] הוגשה בכנסת ה-19 על-ידי חברת הכנסת תמר זנדברג וקבוצת חברי כנסת.