חוק זכות יוצרים (תיקון מס' 5), התשע"ט-2019

אולי יעניין אותך גם

נוסח תיקון מס' 5 לחוק זכות יוצרים, כפי שפורסם ברשומות ביום 9.1.2019.