הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון מס' 67)(הרחבת האיסור על שיגור דבר פרסומת), התשע"ז-2017

אולי יעניין אותך גם

הצעת חוק מטעם הכנסת [731] המבקשת להרחיב את האיסור מכוח חוק הספאם [סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982], כך שיחול גם על מסרים הכוללים הצעה לנמען להתקשר למספר טלפון מסוים לשם קבלת מסר כלשהו (כגון מסרים חדשותיים או רכילותיים). בנוסף, מבקשת ההצעה לאסור במפורש את תופעת ה"צלתוקים".