הצעת חוק למניעת הטרדות של מוקדי חירום (תיקון), התשע"ז-2017

הצעת חוק ממשלתית (1136) המבקשת לתקן את החוק למניעת הטרדות של מוקדי חירום, התשע"ו-2016, ולקבוע הסדר המאפשר למשטרת ישראל לקבל מבעל רישיון בזק, באופן אוטומטי יחד עם נתוני השיחה, גם נתוני מיקום של המתקשר אל מוקד החירום, המצויים במאגר מידע של בעל הרישיון. לעיון בתזכיר החוק.