תזכיר חוק למניעת הטרדות של מוקדי חירום (תיקון - איכון אוטומטי של שיחות למוקדי חירום), התשע"ז-2016

התזכיר מבקש לתקן את החוק למניעת הטרדות של מוקדי חירום, התשע"ו-2016, על-מנת לאפשר למוקדי החירום המשטרתיים לקבל באופן אוטומטי את נתוני המיקום של המתקשר מטלפון נייד למוקד החירום.