הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - נתוני תקשורת)(תיקון), התשע"ז-2016

הצעת חוק ממשלתית [1095] המבקשת, בין היתר, להקנות סמכויות לקבלת נתוני תקשורת לפי החוק לגופי חקירה נוספים.