הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון - דיווח על פריצה למאגר מידע), התשע"ה-2015

הצעת חוק פרטית [פ/995/20] של חברי הכנסת אורי מקלב ומשה גפני, המבקשת להטיל חובת דיווח של בעל או מחזיק מאגר מידע שנפרץ, לבעל המידע שנחשף ולרשם מאגרי המידע. הצעות חוק זהות הוגשו בכנסת ה-18 על-ידי חבר הכנסת אורי אריאל וקבוצת חברי כנסת [פ/4054/18] ובכנסת ה-19 על-ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי כנסת [פ/1717/19].