הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון - דיווח על פריצה למאגר מידע), התשע"ד-2013

הצעת חוק פרטית [פ/1717/19] של חברי הכנסת אורי מקלב, משה גפני ויעקב אשר, המבקשת להטיל חובת דיווח של בעל או מחזיק מאגר מידע שנפרץ, לבעל המידע שנחשף ולרשם מאגרי המידע. הצעת חוק זהה הוגשה במהלך הכנסת ה-18 על-ידי חבר הכנסת אורי אריאל וקבוצת חברי כנסת נוספים [פ/4054/18].