הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון - דיווח על פריצה למאגר מידע), התשע"ב-2012

הצעת חוק פרטית [פ/4054/18] של חברי הכנסת אורי אריאל, יעקב כץ, אורי מקלב ואורית זוארץ, המבקשת להטיל חובת דיווח של בעל או מחזיק מאגר מידע שנפרץ, לבעל המידע שנחשף ולרשם מאגרי המידע.