הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - המצאה, חיפוש ותפיסה), התשע"ד-2014

הצעת חוק ממשלתית שנועדה להסדיר את דיני החיפוש והתפיסה של רשויות האכיפה בהליכים פליליים ולהחליף את פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש)[נוסח חדש], התשכ"ט-1969. הצעת החוק כולל הסדר חדש ומקיף (פרק ו') בכל הנוגע בפעולות בחומר מחשב.