הצעת חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תיקון - ביטול המאגר הביומטרי), התשע"ד-2014

הצעת חוק פרטית [פ/2349/19], המבקשת לבטל את פרקים ד' ו- ה' לחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע-2009, העוסקים ב"הקמת המאגר הביומטרי וניהולו" וב"העברת מידע מהמאגר הביומטרי וגישה אליו". הצעת חוק זהה [פ/4191/18] הוגשה במהלך הכנסת ה-18 וכן בכנסת ה-19, על-ידי חה"כ ניצן הורוביץ ואח' [פ/585/19] וכן על-ידי חה"כ איתן כבל ואח' [פ/1485/19].