הצעת חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תיקון - ביטול המאגר הביומטרי), התשע"ד-2014

הצעת חוק פרטית [פ/2349/19] של חבר הכנסת דב חנין ואח', המבקשת לבטל את פרקים ד' ו- ה' לחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע-2009, העוסקים ב"הקמת המאגר הביומטרי וניהולו" וב"העברת מידע מהמאגר הביומטרי וגישה אליו".

הצעות חוק זהות הוגשו במהלך הכנסת ה-18 על-ידי חבר הכנסת איתן כבל ואח' [פ/4191/18]; ובכנסת ה-19 על-ידי חבר הכנסת ניתן הורוביץ ואח' [פ/585/19], ועל-ידי חבר הכנסת איתן כבל ואח' [פ/1485/19].