הצעת חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (תיקון - ביטול המאגר הביומטרי), התשע"ג-2013

הצעת חוק פרטית [פ/585/19] של חבר הכנסת ניצן הורוביץ ואח', המבקשת לבטל את פרקים ד' ו- ה' לחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע-2009, העוסקים ב"הקמת המאגר הביומטרי וניהולו" וב"העברת מידע מהמאגר הביומטרי וגישה אליו". הצעת חוק זהה [פ/4191/18] הוגשה במהלך הכנסת ה-18 על-ידי חבר הכנסת איתן כבל ואח'.