תזכיר חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - המצאה, חיפוש, כניסה ותפיסה), התשע"א-2011

הצעת חוק שנועדה להסדיר את דיני החיפוש והתפיסה של רשויות האכיפה בהליכים פליליים, לרבות בעניין פעולות בחומר מחשב (עמוד 30 ואילך).