הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון - שיגור דבר פרסומת באמצעות מערכת חיוג אוטומטי), התש"ע-2010

אולי יעניין אותך גם

הצעת חוק פרטית [פ/2478/18] המבקשת לתקן את הוראות "חוק הספאם", כך שיחול גם על התופעה שזכתה לכינוי "צינתוקים".