הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון - העברת פרטים למפרסם מדריך התקשרות), התש"ע-2010

הצעת חוק פרטית [פ/2314/18] של חברי הכנסת אמנון כהן, ציון פיניאן, פניה קירשנבאום ומירי רגב, המבקשת לקבוע כי חברות הטלפון יידרשו למסור את מאגרי המידע שברשותן לכל החפץ להפיק מדריך התקשרות מסוג מוקד טלפוני, מדריך מודפס או מדריך מקוון.