הצעת חוק זכות יוצרים (תיקון - שימוש מותר בתמונות שצילמו גופים ציבוריים), התש"ע - 2010

אולי יעניין אותך גם

הצעת חוק פרטית [פ/2273/18] המבקשת להתיר שימוש בתמונות שצילם גוף ציבורי, לרבות פרסומן באינטרנט, ובלבד שהשימוש יהיה ללא תמורה וכן שלא ייעשה בתמונות שימוש מסחרי ושלא יבוצע בהן שינוי או עריכה.