הצעת חוק זכות יוצרים (תיקון - שימוש מותר בספרי לימוד ובחוברות עבודה), התש"ע - 2010

אולי יעניין אותך גם

הצעת חוק פרטית [פ/2281/18] המבקשת להתיר לציבור להשתמש, ללא תשלום, בכל ספר לימוד או חוברת עבודה שהוצאו לאור עבור מערכת החינוך, לרבות פרסומם באינטרנט לצורך הדפסתם או עיון בהם במחשבי התלמידים.