הצעת חוק הרשות לאינטרנט ואבטחה מקוונת, התש"ע-2009

הצעת חוק פרטית של חה"כ דני דנון (ליכוד), שמטרתה "הקמת גוף מטעם המדינה שיהיה אחראי על פיתוח מדיניות, תהליכים, בחינת טכנולוגיות מתאימות להתמודדות עם הבעיות והסכנות במרחב המקוון".