הצעת חוק זכויות יוצרים, התשס"ה-2005

סעיפי ההצעה המתייחסים במיוחד לתוכנה ותקשורת מחשבים - 24 ו- 26.