הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון - איסור התקשרות לצורך פרסומת), התשס"ה-2005

אולי יעניין אותך גם

הצעת חוק פרטית [פ/3070/16] של חה"כ גילה פינקלשטיין, המבקשת לאסור על משלוח של דברי פרסומת שלא נתבקשו על-ידי הנמענים, באמצעות הפקסימיליה או הודעות מסר קצר.