הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון - הסדרת פרסום באמצעות דיוור ישיר), התשס"ד-2003

הצעת חוק פרטית [פ/1487/16] של חה"כ רשף חן וקבוצת חברי כנסת, המבקשים להקים מאגר מידע ציבורי מרכזי ממוחשב, אשר כל אזרח יוכל להרשם בו, תוך ציון נושא הפנייה וסוג הפנייה (כגון פקסימיליה, טלמרקטינג ודואר אלקטרוני) אותו הוא מבקש למנוע.