ת"צ 44911-08-23 דגש נ' טקה ישראל בע"מ

אולי יעניין אותך גם

יש להקדים פניה קודם להגשת ייצוגית בנושא נגישות (פסק-דין, שלום טבריה, השופטת אפרת הלר, 15.4.2024):

העובדות: בקשה לאישור תובענה כייצוגית. בבקשת האישור המבקש טען להפרת תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמת נגישות לשירות), התשע"ג - 2013, בכך שהמשיבה נמנעה מהנגשת האתר שלה, לא פרסמה באתר התאמות נגישות בסניפה, ונמנעה ממינוי רכז נגישות. המשיבה הגישה בקשה לסילוק בקשת האישור על הסף, הן בשל העדר עילה ויריבות, והן בשל העדר פנייה מוקדמת אליה. המשיבה טענה כי היא חברה העוסקת בנדל"ן, בעוד התובענה ובקשת האישור עוסקת בהנגשת אתר של חברה שלכאורה מוכרת מוצרי חשמל.

נפסק: עניין ההליך בהפרה נטענת של תקנות 34-35 לתקנות השוויון, שלפי הנטען התבטאה באי-פרסום באתר של הסדרי הנגישות בחנות המשיבה באי-פרסום פרטיו של רכז נגישות, בניגוד לתקנה 91. בעקבות פסה"ד שניתן בעניין אביב בית השקעות [ת"צ 52621-07-23], עולה כי המבקש לא ביצע כל פנייה מוקדמת אל המשיבה טרם הגשת בקשת האישור, על מנת לברר את הסדרי הנגישות הקיימים בעסקה ועל מנת לברר אם היא מעסיקה יותר מ-25 עובדים, דבר המחייב מינוי רכז נגישות. לאור טענת המבקש בתגובתו לבקשה לסילוק על הסף, לפיה בעלת הדין הרלוונטית היא חברה אחרת, הרי פנייה מוקדמת אל המשיבה הייתה את מייתרת הגשת בקשת האישור. בקשת האישור נדחתה. המבקש יישא בהוצאות בסך 3,000 ש"ח.