ת"ק 57680-12-23 דוידסון נ' בנק הפועלים בע"מ

אולי יעניין אותך גם

הודעות הבנק פרסומיות, אך ההפרה היתה מוגבלת מאוד בזמן (פסק-דין, תביעות קטנות קריית-גת, השופט יניב בוקר, 10.3.2024):

העובדות: התובע טען כי הבנק הנתבע שלח לו דברי פרסומת במסרונים, ללא הסכמתו המפורשת, ולאחר ששלח הודעות סירוב לנתבע, בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. ההודעות מציעות ייעוץ פנסיוני. הנתבע טען, בין היתר, כי מספר הטלפון נרשם במערכותיו כמספר של לקוח וכי מדובר בהצעה לקבלת מידע פנסיוני.

נפסק: מדובר בפרסומת שכן המסר מבקש לעודד רכישת שירות של ייעוץ פנסיוני, ונכתב במפורש כי הוא כרוך בתשלום עמלה. הנתבע לא הוכיח כי הנמען, התובע, הסכים לקבל דברי פרסומת מהנתבע. גם טענת ההגנה החלופית, לפיה לקוחה של הנתבע מסרה מספר טלפון כאמצעי ליצירת קשר, והסכימה לקבל תוכן שיווקי, לא הוכחה. התובע השתמש במנגנון ההסרה שהציע הנתבע בהודעה עצמה, אך גם לאחר שליחת "הסר" המשיך וקיבל כ-7 הודעות נוספות, באותו יום, בטווח זמנים של כ-3 שעות לאחר הבקשה להסרה. בהתחשב בצורך באכיפת החוק והרתעה מפני הפרתו, בצורך בעידוד התובע לממש את זכויותיו, אל מול היקף ההפרה שהיתה מוגבלת מאוד בזמן והפסיקה שעות בודדות לאחר שהסירוב נשלח, יהיה זה נכון לפצות את התובע בסכום כולל של 1,050 ש"ח (150 ש"ח לכל הפרה) וכן הוצאות משפט בסך 300 ש"ח.