ת"צ 56414-10-21 אוסטרובסקי ואח' נ' גל ואח'

אולי יעניין אותך גם

לא ניתן לצאת מהקבוצה המיוצגת לאחר מתן פס"ד המאשר הסדר פשרה (החלטה, מחוזי ת"א, השופטת עידית ברקוביץ):

העובדות: בקשת צדדי ג' ליציאה מהקבוצה, בכדי להגיש תביעה אישית נגד המשיבים. עניין ההליך בבקשה לאישור תובענה כייצוגית בטענה להפרת סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, בדרך של משלוח מסרונים פרסומיים ללא הסכמה. ביום 5.12.2023 ניתן פס"ד המאשר הסדר פשרה בין מבקש בקשת האישור לבין המשיבים 1-3. המבקשים הגישו את בקשתם לאחר מתן פסק-הדין.

נפסק: יש לדחות את הבקשה. המחוקק מצא לנכון לאפשר לחברי הקבוצה לקחת חלק בשלבים מוגדרים של ההליך הייצוגי, שהמרכזי שבהם הוא בשלב בו מוגשת בקשה לאישור הסדר פשרה. מנגנון זה נועד לאפשר לחבר קבוצה לממש את זכותו לצאת מהקבוצה שעליה יחול הסדר הפשרה, לצורך הגשת תביעה אישית. המועד להגשת בקשה לצאת מהקבוצה הוא לאחר פרסום הסדר הפשרה, כאשר הבקשה נדונה בשלב שבו נבחן הסדר הפשרה, ואישור היציאה ניתן, ככל שניתן, במסגרת פסק-הדין המאשר את ההסדר. אין להגיש את הבקשה לצאת מהקבוצה לפני פרסום הסדר הפשרה, אלא בתוך 45 ימים מיום פרסום ההודעה בדבר הסדר הפשרה או בתוך מועד מאוחר יותר שקבע בית המשפט, ואין להגישה לאחר מתן פסק הדין המאשר אותה. בהינתן כי ביום 5.12.2023 ניתן פסק דין, הרי שהוא מהווה מעשה בית דין ומחייב את כל חברי הקבוצה. משהסתיימו ההליכים מבלי שהמבקשים הגישו בקשתם לצאת מהקבוצה בטרם מתן פסק הדין, הרי שהם מנועים מלהגישה לאחר מתן פסק הדין. בהינתן כי המבקשים נטלו חלק בהגשת בקשת האישור על דרך הגשת תצהירים מטעמם לתמיכה בה, חזקה כי היו מעורים בהליך וידעו ולמצער היה עליהם לדעת מהו השלב הדיוני בו הוא מצוי.