ת"צ 41622-12-21 רז נ' גולן טלקום בע"מ

אולי יעניין אותך גם

אישור הסדר פשרה בייצוגית ספאם נגד חברת תקשורת (פסק-דין, מחוזי חיפה, השופט אברהים בולוס):

העובדות: בקשה לאישור הסכם פשרה בבקשה לאישור תובענה כייצוגית. בבקשת האישור המבקש טען כי המשיבה, חברת תקשורת, שלחה דברי פרסומת בדוא"ל למבקש ולרבים אחרים, ללא קבלת הסכמה מראש, בניגוד לסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. המבקש טען עוד שהמשיבה לא עמדה בדרישות הצורניות שבחוק התקשורת, כגון מילת הסינון "פרסומת" בכותרת ההודעות. המשיבה טענה כי אינה שולחת דברי פרסומת ללקוחות שאינם מעוניינים בכך, כי מנוי שמבקש לחסום קבלת דברי פרסומת נכנס לרשימת מסורבי דיוור, וכי הנסיבות הנוגעות למבקש הן מקרים נקודתיים בלבד שנגרמו בשל טעות אנוש של נציג שירות. להסדר בין הצדדים הוגשו התנגדויות והערות של היועמ"ש.

נפסק: קיימות לכאורה שאלות מהותיות של עובדה ומשפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה: האם המשיבה הפרה את הוראות הדין בכך ששלחה דיוור פרסומי לנמענים שהודיעו על רצונם שלא לקבל דיוור כזה; האם ההודעות שנשלחו מפרות את דרישות הצורה שקיבלו ביטוי בחוק התקשורת, ומהו היקף הקבוצה שקיבלה דיוור פרסומי בניגוד לדין והנזק שנגרם לחברי הקבוצה כתוצאה מכך. נראה כי הסיכוי להוכחת טענת המבקש כי דברי הפרסומת נשלחו לכל לקוחות המשיבה, לרבות אלה שסירבו לקבל דואר פרסומי, הם נמוכים מאוד. הסיכוי להוכחת קיומה של קבוצה שקיבלה הודעות ספאם ללא אישור, נראה קלוש, אולם אין מחלוקת בין הצדדים כי בהודעות הפרסומיות שנשלחו כן נפלו פגמים בצורה. נוסף לכך שהפיצוי אשר מטבעו קשה להערכה, הרי הנזק נגרם לחלק מחברי הקבוצה שגם איתורם קשה ומספרם אינו ידוע כלל. בהינתן התועלת שצפויה לצמוח לחברי הקבוצה, מורכבות ההליך, מידת ההשקעה, ההוצאות והסיכון שהמבקש וב"כ הקבוצה נטלו על עצמם, נראה כי הגמול והשכ"ט המומלצים הם על הצד הגבוה. שכ"ט ראוי והוגן במקרה זה הוא בסך 400,000 ש"ח, ואילו הגמול בסך 138,000 ש"ח. יש לאשר את הסדר הפשרה ולתת לו תוקף של פס"ד.