ת"צ 57952-09-22 תמיר ואח' נ' נבו הוצאה לאור בע"מ

אולי יעניין אותך גם

הסתלקות מבקשה לייצוגית לפי "חוק הספאם" (פסק-דין, שלום ת"א, השופט ליאור גלברד):

העובדות: בקשה מוסכמת להסתלקות מתוגמלת מבקשה לאישור תובענה כייצוגית. המשיבה עוסקת בהפעלת מאגר משפטי וכן היא משווקת קורסי הכנה לבחינת ההסמכה של לשכת עורכי הדין. בבקשת האישור המבקשים טענו כי המשיבה שלחה דבר פרסומת בדוא"ל לנמענים שלא הסכימו לקבל את ההודעה ומבלי לציין את המילה "פרסומת", בניגוד לסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. במסגרת בקשת ההסתלקות הסבירה המשיבה כי היא פועלת כדין וכי באופן חריג, הדוא"ל מושא הבקשה לאישור נשלח באופן ידני ובשל תקלה נשלח מבלי שהוגדר סינון לגבי נמענים שלא הסכימו לקבל הודעות מסוג זה.

נפסק: אין מניעה לאשר את ההסתלקות. לכאורה עמדה למבקשים עילת תביעה של הפרת סעיף 30א לחוק התקשורת, בשים לב לכך שמשלוח ההודעה לנמענים שלא הסכימו לקבל דברי פרסומת נבע מתקלה אצל המשיבה, שמקפידה, לדבריה, על משלוח דברי פרסומת רק למי שנתן הסכמה לכך; לכך שהמשיבה עצרה את המשלוח; לכך שמדובר בקבוצה משוערת קטנה של נמענים; ולכך שפסק הדין אינו יוצר מעשה בית דין, תוך שתעמוד לנמענים אפשרות להגיש תביעות אישיות ולתבוע פיצוי ללא הוכחת נזק – הסתלקות היא דרך הולמת להביא תיק זה לכדי סיום. אמנם מדובר בנסיבות המצדיקות תשלום גמול ושכר טרחה, אך לא בסכומים עליהם המליצו הצדדים (5,000 ש"ח לכל אחד מהמבקשים ו-30,000 ש"ח לבאי כוחם). המשיבה תישא בגמול של 2,000 ש"ח לכל מבקש ובשכר טרחה של 15,000 ש"ח לבאי כוחם.