ת"צ 52379-03-23 קסלסי נ' הוט מובייל בע"מ

אולי יעניין אותך גם

הוט מובייל תדגיש את הסעיף המיידע את לקוחותיה על שימוש בפרטיהם להודעות שיווקיות (פסק-דין, מחוזי מרכז-לוד, השופט עוז ניר נאוי):

העובדות: בקשה מוסכמת להסתלקות מתוגמלת מבקשה לאישור תובענה כייצוגית. המבקשת טענה בבקשת האישור כי המשיבה נוהגת לשלוח דברי פרסומת ללא קבלת הסכמתם המפורשת של הנמענים, כנדרש בסעיף 30א(ב) לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. המשיבה דחתה את טענות המבקשת ובין היתר טענה כי היא פועלת בהתאם להוראות סעיף 30א(ג) לחוק התקשורת, שהוא חריג לדרישת ההסכמה המפורשת. הצדדים הסכימו לסיים את ההליך במתווה של הסתלקות, תוך ביצוע פעולות שונות, מבלי להודות בטענות ההדדיות.

נפסק: יש לאשר את ההסתלקות כמבוקש. המשיבה הסכימה להדגיש במסמך "עיקרי התכנית" שנשלח ללקוחותיה במסגרת ההתקשרות, את הסעיף המיידע את הלקוחות בדבר האפשרות כי המשיבה תשתמש בפרטים שנמסרו לצורך משלוח הודעות שיווקיות, אלא אם יודיע הלקוח אחרת. יש לאשר את הסכמת הצדדים לפסוק גמול בסך 1,000 ש"ח למבקשת, את חלקה הראשון של האגרה, ושכר טרחת עו"ד בסך 4,000 ש"ח. שינוי התנהלות המשיבה, אף אם הוא לפנים משורת הדין ואף אם מדובר בשינוי שאינו משמעותי, הרי שיש בו כדי להביא תועלת לחברי הקבוצה ומכאן שיש הצדקה לפסיקת גמול ושכ"ט, בשיעורים שהתבקשו. הבקשה לאישור תובענה ייצוגית נמחקה. תביעתה האישית של המבקשת נדחתה.