ת"צ 69171-06-23 בן ארוש נ' אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

אולי יעניין אותך גם

הסדר פשרה בבקשה לייצוגית לפי חוק הספאם (פסק-דין, שלום פ"ת, השופטת ניצה מימון שעשוע):

העובדות: בקשה לאישור הסדר פשרה במסגרת בקשה לאישור תובענה כייצוגית. בבקשת האישור טען המבקש כי בהודעות ששלחה המשיבה ללקוחותיה, שביקשו לנייד כספים לחברה אחרת, נכללו דברי פרסומת, תוך הפרת הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. המשיבה טענה כי ההודעות אינן "דבר פרסומת" וכי ממילא ניתנה לה הסכמה למשלוחן. 

נפסק: במסגרת הפשרה התחייבה המשיבה לשנות את נוסח ההודעות וכן להעביר סך של 220,000 ש"ח לקרן לניהול וחלוקת כספים מכוח חוק תובענות ייצוגיות. הצדדים אף המליצו כי המשיבה תשלם למבקש גמול בסך 20,000 ש"ח ושכר-טרחה לב"כ בסך 60,000 ש"ח. הסדר הפשרה ראוי, הוגן וסביר בעניינם של חברי הקבוצה. ההסדר עונה על הסיכויים והסיכונים הטמונים בבקשת האישור, בהתחשב במשאבים ובזמן השיפוטי שהיו כרוכים בניהול התיק, חלף אישור הסדר הפשרה, עד להכרעה חלוטה. סיום ההליך בהסדר הפשרה המוצע הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת. ההסדר מביא לתיקון ההודעה המפרה ומחייב את המשיבה בתשלום פיצוי שיש בו משום הרתעה מהישנות התנהגות מעין זו. בכך מושגת התועלת החברתית העיקרית וניהול ההליך לא היה מביא בהכרח לתועלת גדולה יותר לקבוצה או לציבור. ניתן להסדר הפשרה תוקף של פס"ד. ביהמ"ש קיבל את המלצת הצדדים אשר לגמול ושכר הטרחה.