ת"א 1855-08-23 שרם נ' מולאי

אולי יעניין אותך גם

המגמה היא הרחבת האפשרות לקיים דיונים בהיוועדות חזותית (החלטה, מחוזי ת"א, השופטת עינת רביד):

העובדות: בקשת התובעת לשמיעת עדותה, בדיון בבקשת הנתבע לביטול עיקולים, באמצעות היוועדות חזותית. התובעת הגישה תביעה כספית נגד הנתבע, לרבות בקשה לסעד זמני של הטלת עיקולים. בקשת התובעת התקבלה והוטלו עיקולים על כספי הנתבע. הנתבע הגיש בקשה לביטול העיקולים. התובעת ביקשה לקיים את הדיון בנושא בהיוועדות חזותית, לאור גילה (82), בעיות בריאותיות ומגוריה בארצות-הברית. הנתבע התנגד לבקשה.

נפסק: יש לקבל את בקשת התובעת. לפי הפסיקה, המגמה היא להרחיב את האפשרות לקיים דיונים בהיוועדות חזותית במקרים המתאימים [עניין פלונית - בע"מ 1416/22]. תקנה 72 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018, קובעת כי ביהמ"ש רשאי להתיר שמיעת עדות בדרך של היוועדות חזותית בהתקיים שלושה תנאים: הגעת העד לביהמ"ש שבו נדונה התובענה תקשה עליו מאוד והוא נתן את הסכמתו למתן עדות בדרך זו; עדותו חיונית לשאלות השנויות במחלוקת; אין מניעה מבחינת מדינת החוץ לשמיעת עדות בדרך זו בתחומה. אין מדובר בעדות התובעת בתיק העיקרי, אלא בהליכים לביטול עיקול. בנסיבות אלה, בהן התובעת מתגוררת בארה"ב, ומעידה על עצמה שהיא בגיל 82 וכי יש לה בעיות בריאותיות, הרי שניתן לקבל את הטענה שהיערכותה להגיע לישראל תוך מספר ימים מועט תקשה עליה ביותר.