ת"צ 7702-07-22 חאיק נ' קולקשן עיצוב תל אביב בע"מ

אולי יעניין אותך גם

אישור הסתלקות מייצוגית לפי חוק הספאם, תוך הפחתת הגמול ושכר הטרחה (פסק-דין, שלום רחובות, השופטת רנה הירש):

העובדות: בקשה מוסכמת להסתלקות מבקשה לאישור תובענה כייצוגית. בבקשת האישור המבקש טען, בין היתר, כי המשיבה שלחה דברי פרסומת ללא הסכמת הנמענים, תוך הפרת סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, וכן כי לא אפשרה הסרה בדרך שבה נשלח דבר הפרסומת. המשיבה דחתה את טענות המבקש וטענה, בין היתר, כי מדובר היה בתקלה טכנית נקודתית, בעטיה שוגרו פרסומות למספר נמענים שביקשו בעבר להסיר עצמם.

נפסק: יש לאשר בקשת ההסתלקות, מאחר שהמשיבה תיקנה את הנדרש, ריעננה וחידדה את נהליה, כך שכל דברי הפרסומת נשלחים היום לפי הוראות הדין. הצדדים המליצו על תשלום גמול למבקש בסך 8,000 ש"ח ושכ"ט לבא כוחה בסך 22,000 ש"ח, בתוספת מע"מ. הסכומים עליהם הסכימו הצדדים אינם מידתיים ואינם הולמים את ההליך, את המאמץ והטרחה בנסיבות המקרה. הגשת בקשה לאישור תובענה ייצוגית בסכום בסדר גודל מסוג זה עשויה "להלך אימים" על משיב, שירגיש כי הוא נמצא בסיכון (שאינו מופרך מקום שקיימת הפרה של הוראות הדין) שיחויב לשלם סכומי כסף משמעותיים ביותר, אם לצורך ייצוג משפטי בהליך ארוך וסבוך, ואם כפיצוי למבקש ולקבוצה כולה, בסיומו של ההליך. במצב זה, מסכים המשיב לשלם גמול ושכ"ט בסכום שאין לו בהכרח קשר למידת ההשקעה או הטרחה שנגרמה, או התועלת לחברי הקבוצה. הגמול למבקש יהיה 3,000 ש"ח ושכ"ט עוה"ד יהיה 15,000 ש"ח.