ת"צ 66170-01-22 אוסטרובסקי נ' יודקביץ' ואח'

אולי יעניין אותך גם

נדחתה בקשה להעביר ייצוגית ספאם לביהמ"ש המחוזי בחיפה (החלטה, שלום ת"א, השופט נמרוד אשכול):

העובדות: המבקשת הגישה בקשה לאישור תובענה כייצוגית, נגד המשיבים, בטענה כי שלחו מסרונים בניגוד להוראות חוק הספאם. המשיבים הכחישו את הטענות וטענו כי המבקשת היא תובעת סדרתית וכי מעולם לא שלחו לה הודעות. לפי הוראת ביהמ"ש, הודיעו ספקי תקשורת על זהות לקוחותיהם ששלחו את ההודעות. לאחר קבלת הנתונים ביקשה המבקשת להעביר את הדיון לביהמ"ש המחוזי בחיפה, בו מתבררות לטענתה סוגיות דומות, וזאת מכוח סעיף 7 לחוק תובענות ייצוגיות. המשיבים התנגדו לבקשה. 

נפסק: בתיק נערך דיון מקדמי. על מנת לנסות לייתר הליכים, נערך בירור ממושך, בהסכמת הצדדים, בגדרו ניתן צו על-מנת לבחון ממי נשלחו ההודעות לשלושת מספרי הטלפון אשר שפורטו בצו. התקבלה תשובה מפורטת כי ההודעות נשלחו על ידי חברת אגרות האוצר שירותים פיננסים בע"מ ולא על ידי התובעת. המבקשת הגישה בקשה להעברת הדיון לביהמ"ש המחוזי בחיפה, בו מתנהל תיק נגד חברת "אגרות האוצר". המבקשת טענה כי על-מנת לברר האם שליחת ההודעות על ידי צד ג' נעשתה בהסכמה או בידיעת המשיבה, יש צורך בבירור עובדתי בדבר ידיעת המפרסם. ביהמ"ש פועל לפי כתבי הטענות והטענה כי משלוח הודעות נעשה בידי צד שלישי אינה כלולה בבקשה לאישור התובענה כייצוגית. הבירור המוקדם העלה כי המשיבה לא שלחה את ההודעות. מצב זה שונה לחלוטין מהנטען בבקשת האישור, לפיו המשיבה היא ששלחה את ההודעות. לא ניתן להתעלם מכך. המחלוקת אינה בפני ביהמ"ש ואין מקום בשלב זה להודעת צד ג'. לפיכך, אין להורות בנסיבות הענין על העברת ההליך.