ת"צ 32853-11-21 עובד ואח' נ' בן דוד

אולי יעניין אותך גם

אישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית לפי "חוק הספאם" (פסק-דין, שלום ת"א, השופט עדי הדר):

העובדות: בקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית לפי "חוק הספאם". המבקשים הגישו בקשה לאישור תובענה ייצוגית בשל הפרה נטענת של סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, בה טענו כי המשיב, העוסק בקידום ובניית אתרים, שיגר אליהם הודעות פרסומת בניגוד לדין וללא הסכמתם. ביום 20.7.2022 קיבל ביהמ"ש את הבקשה לאישור התובענה כייצוגית וקבע, בין היתר, כי המסרונים שנשלחו פרסומיים; כי אין בהם ציון של שם השולח ודרכי יצירת קשר עמו; וכי הועמדה תשתית ראייתית ראשונית כי המשיב שיגר את המסרונים ללא הסכמה. הצדדים הגיעו להסדר פשרה שהוגש לאישור ביהמ"ש.

נפסק: הסדר הפשרה ראוי, הוגן וסביר בנסיבות העניין. סיום ההליך בהסדר פשרה היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת. הנתבע יעניק לחברי הקבוצה הטבות לפי שיעור של 50 ש"ח לכל אחד מ- 188,368 הנמענים. בגין משלוח ההודעות שלא כדין, במצטבר יעניק הנתבע לקבוצה סך כולל של עשרה מיליון ש"ח לכל הפחות. אין צורך במינוי בודק. הצדדים הסכימו שלכל תובע ישולם גמול של 27,500 ש"ח וכי שכ"ט ב"כ התובעים יעמוד על 275,000 ש"ח. בנסיבות העניין, לנוכח סכום הפיצוי, אין מקום להתערב בהסכמת הצדדים. ניתן תוקף של פס"ד להסדר הפשרה (כפי שתיקנו אותו הצדדים).