ת"צ 32853-11-21 עובד ואח' נ' בן דוד

אולי יעניין אותך גם

אישור תובענה ייצוגית על משלוח מסרונים פרסומיים ללא הסכמה (החלטה, שלום ת"א, השופט עדי הדר):

העובדות: בקשה לאישור תובענה ייצוגית בשל משלוח "דואר זבל" - הפרת הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. המבקשים הם עו"ד ויועץ עסקי. לטענתם המשיב, העוסק בקידום ובניית אתרים, שיגר אליהם הודעות פרסומת בניגוד לדין וללא הסכמתם. המשיב הכחיש את טענות המבקשים. 

נפסק: המסרונים הינם פרסומת. אין במסרונים ציון של שם השולח ודרכי יצירת קשר עמו. מכאן שהוכח קיומה של עילת תביעה על יסוד ראיות ראשוניות. אף הועמדה תשתית ראייתית ראשונית כי המשיב הוא ששיגר את המסרונים וכי קיימת קבוצה אליה שלח המשיב מסרונים בעלי תוכן פרסומי ללא הסכמתם. המשיב טען כי המבקשים ובא כוחם פעלו ופועלים בחוסר תום לב על-ידי הגשה סדרתית של בקשות דומות במסגרת עסק. לא נמצא כי מאבקם של המבקשים בתופעת דואר הזבל פוגעת, או מהווה מניעה להיותם מייצגים, והדברים יפים גם לגבי בא כוחם. לפיכך יש לקבל את בקשת האישור. הקבוצה תכלול "כל אדם אשר קיבל דבר פרסומת אשר שוגר על ידי המשיב בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת... ו/או תוך רשלנות, וזאת בתקופה שקדמה להגשת התובענה...". המשיב יישא בהוצאות בסך 15,000 ש"ח.