ת"צ 21971-02-22 אלוס ואח' נ' קול המס בע"מ

אולי יעניין אותך גם

הסתלקות מייצוגית ספאם (פסק-דין, שלום פ"ת, השופט אמיר לוקשינסקי-גל):

העובדות: בקשת הסתלקות מבקשה לאישור תובענה ייצוגית. המבקש 1 הוא מנכ"ל המבקשת 2. המשיבה היא חברה העוסקת בתחום השכר והחשבונאות. בבקשת האישור טענו המבקשים כי המשיבה שלחה להם הודעת דוא"ל פרסומית, ללא הסכמה, ובניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. המשיבה טענה, בין היתר, כי פרטי המבקשים הועברו למשיבה על דרך ההפניה וכי המבקשים הם לקוחות של תוכנת מכפל, שהיא מבעלי המשיבה. עוד טענה המשיבה כי משלוח הודעת הדוא"ל למבקשים מקורו בטעות אנוש שגרמה לתקלה חד פעמית, שתוקנה במלואה. 

נפסק: הבקשה סבירה ועומדת בתנאי חוק תובענות ייצוגיות, שתכליתו לאפשר לביהמ"ש למחוק תובענות שאין עוד תועלת בהמשך ניהולן, בין מחמת שסיכוייהן נמוכים ובין מחמת טעם אחר כגון שמטרתן כבר הושגה. לאור התחייבויות המשיבה הצופות פני עתיד, שיש בהן כדי לצמצם (ואולי לאיין) את הודעות הפרסומת שישלחו ללא הסכמה מטעם המשיבה, כך שקמה תועלת כלשהי לחברי הקבוצה. ההסתלקות ממילא אינה מהווה מעשה בית דין. לא ניתן להגדיר את בקשת האישור כתובענת סרק, שכן תכליתה העיקרית היא מניעתית, והמשיבה התחייבה לנקוט מספר צעדים הצופים פני עתיד על מנת להבטיח כי הודעות פרסומת שתשלח יהיו בהתאם לחוק. בפעולות אלו יש תועלת מניעתית-עתידית לחברי הקבוצה. מן העבר האחר, מדובר בתובענה פשוטה שלא הצריכה משאבים מרובים. בקשת ההסתלקות אושרה. בקשת האישור נמחקה ותביעתם האישית של המבקשים נדחתה. המשיבה תשלם למבקשים גמול בסך 1,000 ש"ח ושכר טרחה לב"כ המבקש בסך 5,000 ש"ח.