ת"צ 17807-05-20 גלסברג ואח' נ' ארד

אולי יעניין אותך גם

אישור הסתלקות ללא גמול מבקשה לאישור ייצוגית לפי חוק הספאם (החלטה, שלום ת"א, השופט אילן דפדי):

העובדות: בקשה להסתלקות מתוגמלת מבקשה לאישור תובענה כייצוגית. בבקשת האישור נטען המשיב הוא בעלי אתר האינטרנט Law Club - מועדון הצרכנות של לשכת עוה"ד. המבקשים טענו כי המשיב אסף כתובות דוא"ל ממקורות שונים והפיץ הצעות לרכישת שירותים ומוצרים שונים, מבלי שהיה בקשר קודם עם הנמענים, ללא הסכמתם, ותוך הפרת הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. המשיב טען כי המבקשים פועלים משיקולים פסולים וכי הצטרפו למועדון מרצונם. בבקשת ההסתלקות טענו המבקשים כי אף שהם סבורים שעילות התביעה היו מוצדקות, הרי שלאור העובדה שמרבית הסעדים המבוקשים הושגו, כך שהתכלית הציבורית של הרתעה מפני הפרת הדין ומניעת נזק עתידי לציבור הוגשמו, מוגשת בקשת ההסתלקות.

נפסק: יש לאשר את ההסתלקות. המשיב צירף מסמכים מהם עולה כי פעילות מועדון הצרכנות הסתיימה בהפסד, מה שהוביל לסגירתו. מכשיר התובענה הייצוגית נועד בין היתר להשיג שתי מטרות חשובות. האחת, לגרום לכך שאותו גורם שהפיק רווחים בשל פעולתו המנוגדת לחוק לא ייהנה מפעולתו וייאלץ לפצות את חברי הקבוצה. בכך תיווצר הרתעה כלפי אותם גורמים מפרים מלפעול בניגוד לחוק. השנייה, פיצוי של חברי קבוצה שנפגעו. המטרה הראשונה אינה רלבנטית לאור סגירת המועדון וסיום פעילותו. ספק אם הייתה במקרה דנן קבוצה גדולה שהייתה מעוניינת בקבלת פיצוי ובהגשת תביעה נגד המשיב. אשר לגמול ולשכר הטרחה, לכאורה התקיימה עילת תביעה בגין הפרת המשיב את חובותיו כלפי המבקשים מכוח חוק התקשורת. יחד עם זאת, ההליך לא הניב תועלת עבור חברי הקבוצה המצדיקה תשלום גמול ושכר טרחה. יש לאשר את בקשת ההסתלקות ללא גמול וללא צו להוצאות.