ע"ר 18663-07-17 Hotels.com נ' סיליס

אולי יעניין אותך גם

(פסק-דין, מחוזי ת"א, השופטת שרה דותן): גם Hotels.com תגיע לדיון בארץ בתובענה נגדה.

העובדות: ערעור על החלטת ביהמ"ש המחוזי בת"א מיום 21.7.2017 [ת"צ 23241-09-16], ששב ואישר היתר המצאה לחו"ל של כתבי בי-דין. המשיב הגיש נגד המערערת תובענה ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית. המערערת מפעילה אתר המאפשר לבתי מלון מכל רחבי העולם להציע שירותי השכרת חדרים. המערערת מאוגדת בארה"ב ולטענתה האתר פועל משרתים המצויים במדינת אריזונה. לגולשים מישראל הממשק הוא בעברית והמחירים מופיעים בשקלים. בתביעה נטען כי המערערת מטעה את לקוחותיה הישראליים, על-ידי הצגת המחיר באתר ללא רכיב המע"מ, תוך הפרת חוק הגנת הצרכן ועוד.

נפסק: המערערת טענה כי נפל פגם דיוני בהחלטת הרשם שילה, כאשר לא נתן למערערת את יומה בביהמ"ש ולא קיים הליך חקירה נגדית על תצהירי הצדדים. אין חולק כי המערערת לא ביקשה בשום שלב לחקור את המצהיר על תצהירו ובחרה במודע לוותר על חקירתו. הטענה לפיה היה על הרשם להורות מיוזמתו על חקירת המצהירים מוטב שלא היתה מושמעת. הטענה נוגדת את ההלכה הפסוקה והשכל הישר. 

בדין נקבע כי עומדת למשיב "תביעה ראויה לטיעון". עיון בצילומי המסמך שהציג המשיב מלמד כי לכאורה, אופן הצגת המחיר יש בו כדי להטעות, בעיקר לנוכח סעיף 17א לחוק הגנת הצרכן, המגדיר את המונח "המחיר הכולל" כ"כולל את סך כל התשלומים בעבור נכס או שירות ואת סך כל המסים החלים עליהם או על מכירתם והנגבים על-ידי עוסק...". באשר ליתר חלקי ההחלטה והמסקנות המשפטיות, הרי שלא נמצא כי נפלה בהם טעות עובדתית או טעות ביישום הדין. הערעור נדחה. המערערת תשלם למשיב שכ"ט עו"ד בסך כולל של 20,000 ש"ח.

עדכון: המערערת הגישה בקשת רשות ערעור על ההחלטה, שעיקרה בשאלה האם תקנות משנה 500(6) ו-500(7) חלות על תביעה בגין עוולה שנטען כי אירעה במרשתת. בית המשפט העליון (השופט פוגלמן) פסק כי לכאורה במועד הגשת הבקשה היה מדובר בשאלה עקרונית. אולם, לאחר הגשת הטיעונים נוספה לתקנות תקנת משנה 500(7א), המרחיבה את קשת המצבים שניתן להמציא בהם כתב תביעה לנתבע זר ורלבנטית בין השאר לעסקאות המבוצעות במרשתת. נראה כי יש בתקנה זו כדי לתת מענה נאות לתביעות בגין מקרים דוגמת אלה שהתובענה עוסקת בהם, שיוגשו לאחר כניסת התיקון לתוקף. בנסיבות אלה אין עוד מקום להכרעה עקרונית של ביהמ"ש העליון בגלגול שלישי בשאלות שעלו בבקשה. המבקשת הודיעה כי היא מושכת את בקשת רשות הערעור והיא נמחקה ללא צו להוצאות [רע"א 9463/17 Hotels.com L.P נ' סיליס ואח' (16.1.2019)].