ת"צ 41993-12-20 קרת ואח' נ' באג מולטיסיסטם בע"מ

אולי יעניין אותך גם

אישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית על הפרת חובת הנגישות לאתרי אינטרנט (פסק-דין, מחוזי ת"א, השופטת נועה גרוסמן):

העובדות: בקשה לאישור הסדר פשרה במסגרת בקשה לאישור תובענה ייצוגית. בבקשת האישור טענו המבקשים, בעלי עיוורון, כי המשיבה הפרה את תקנה 35א לתקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג-2013, בכך שלא הנגישה את אתר האינטרנט שלה. המשיבה חלקה על טענת המבקשים וטענה כי אתר האינטרנט שלה נגיש ברובו המוחלט, אך כי היו רכיבים מסוימים בהם נדרשו התאמות נגישות. הצדדים הגיעו להסכם פשרה שנועד להסדיר את יישום הוראות הדין באופן מיטבי לעתיד, לרבות פיצוי חברי הקבוצה בגין העבר. 

נפסק: בהסכם הפשרה התחייבה המשיבה להתמיד לבצע התאמות נגישות באופן שוטף בהתאם להוראות הדין. בנוסף, הסכימה המשיבה לפצות את חברי הקבוצה בהטבות ששוויין הוערך בכ-450,000 ש"ח. הצדדים המליצו על תשלום גמול בסך 5,850 ש"ח לכל אחד מהמבקשים ועל תשלום שכר-טרחה לבאי-כוחם בסך 67,540 ש"ח, בתוספת מע"מ. בנסיבות העניין מדובר בהסדר ראוי, הוגן וסביר ועל כן יש לאשר אותו. על פניו במסגרת הבקשה מפורטות שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה וכי מתקיימים התנאים הרלבנטיים בחוק תובענות ייצוגיות. בעצם התחייבות המשיבה להנגשת השימוש באתר הושגה תכליתה של התביעה הייצוגית דנן. עצם הגשת ההליך הייצוגי והסכם הפשרה שגובש, הצמיחו תועלת בלתי מבוטלת לחברי הקבוצה, לא רק באמצעות יישום הוראות הדין והפיצוי שהושג, אלא גם על ידי העלאת המודעת לצורך בנגישות המרשתת לטובת אותם אנשים עם מוגבלות, תוך שילובם בחיי המסחר האלקטרוני – עניין בעל חשיבות ציבורית עליונה. להסכם הפשרה ניתן תוקף של פס"ד.