תאד"מ 45991-11-20 אשר נ' איזובר בתי קפה ישראל 15 בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

מסעדת "סוהו" תשלם פיצוי חלקי בלבד על הפרת חוק הספאם (פסק-דין, שלום בת-ים, הרשם אבי כהן):

העובדות: התובעת טענה כי הנתבעות, המנהלות את מסעדת "סוהו" בראשון לציון, שלחו אליה 34 מסרונים פרסומיים, בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. 

נפסק: יש לקבל חלקית את התביעה. יש להפריד בין קבוצת ההודעות הראשונות ששלחו הנתבעות לתובעת - בטרם הושמעה לתובעת, בשיחה השלישית שקיימה עם הנתבעות, ההודעה המתריאה על כך שפרטיה ישמש למשלוח הודעות פרסומיות, לבין קבוצת 29 ההודעות האחרונות ששלחו הנתבעות לתובעת לאחר השמעת ההודעה המתריאה. 5 ההודעות הראשונות נשלחו ללא הסכמה מוקדמת כלשהי מצד התובעת, בניגוד לחוק. הואיל ויש בהודעה המתריאה כדי לעמוד בהוראות סעיף 30א(ג) לחוק. ההודעה התריאה בפני התובעת כי פרטיה ישמשו למשלוח דברי פרסומת. בנוסף, בכל אחת מהודעות הפרסומת נכללת אפשרות הסרה, והודעות הפרסומת עוסקות כולן במוצרים ובשירותים של מסעדת "סוהו". הצדדים חלוקים גם בשאלת חוקיות אופן ההסרה שנכלל בהודעות הפרסומת, כאשר בכל אחת מהודעות הפרסומת נכתב: "להסרה" ואז נרשם לינק שעליו יש ללחוץ. מדובר באופן הסרה חוקי ומספיק. עבור 5 הודעות הפרסומת שנשלחו בניגוד לחוק יפצו הנתבעות את התובעת ב-1,500 ש"ח וכן החזר האגרה ששולמה.