ת"א 39291-06-18 תירם נ' כהן

אולי יעניין אותך גם

סדרת פרסומים משמיצים על קצין משטרה ברשתות החברתיות (פסק-דין, שלום הרצליה, השופט גלעד הס):

העובדות: התובע הוא קצין משטרה. הנתבעת היא אשתו של שוטר לשעבר, שהכיר את התובע מעבודתו. בתביעה נטען כי הנתבעת פתחה בסדרת פרסומים, לרבות בפייסבוק וקבוצת WhatsApp, שמהווים לשון הרע ברף גבוה. הנתבעת טענה לנסיבות מיוחדות בהן ביצעה את הפרסומים וכן טענה כי הפרסומים חוסים תחת הגנת תום הלב בחוק איסור לשון הרע, וכן כי מדובר בזוטי דברים.

נפסק: בתיק ניתן פס"ד חלקי בו התקבלה התביעה בשאלת האחריות, כאשר הנתבעת לא העמידה גרסה או עדים מטעמה. יש לדחות את טענות הנתבעת להיעדר אחריות מכוח איסור לשון הרע או להגנות מכוחו, וזאת לאור ההסכמה שניתנה על-ידה בעניין האחריות ופסק הדין החלקי שניתן. ראוי להבהיר כי אין מדובר בפרסומי אמת על התובע, אלא בהשמצות חסרות כל שחר. בקביעת גובה הפיצוי ישנם טעמים לחומרא וטעמים לקולא ולאור כך, על אף חומרת הפרסומים והכוונה לפגוע, הפיצויים הראויים הם ברף המתון. הנתבעת תפצה את התובע ב-23,000 ש"ח ובהוצאות בסך 7,000 ש"ח.