ת"צ 56641-02-21 נכט ואח' נ' Facebook Ireland Ltd ואח'

אולי יעניין אותך גם

נדחתה בקשת פייסבוק לסילוק על הסף של בקשה לאישור ייצוגית (החלטה, מחוזי ת"א, השופטת לימור ביבי):

העובדות: בקשת המשיבות, פייסבוק אירלנד ופייסבוק אינק, להורות על מחיקת הבקשה לאישור תובענה ייצוגית שהגישו המבקשים. בבקשת האישור נטען כי המשיבות משביתות את פרופיל הפייסבוק של משתמשיהן במקרים בהם מתעורר חשדן כי אלו הפרו את תנאי השירות, וזאת באופן חסר תום-לב ומנוגד לדין, באקט חד-צדדי וללא התראה. המשיבות טענו כי בקשת האישור הוגשה תוך הפרת החלטת ביהמ"ש בה נמחקה בקשה קודמת לאישור ייצוגית שהגישו המבקשים באותו עניין [ת"צ 1393-01-17]. לשיטתן, בקשת האישור החדשה כוללת טענות חדשות החורגות מטיעון בדבר אופיו המקפח, לכאורה, של דין קליפורניה ואשר מרחיבות את קו הטיעון של בקשת האישור הקודמת.

נפסק: סילוק על הסף הוא סעד קיצוני שמביא למחיקתה או לדחייתה של התובענה טרם התבררה לגופה. סעד זה יינתן רק במקרים יוצאי דופן בהם ברור כי אף אם יוכחו כל הטענות בתביעה, לא יהא התובע זכאי לסעד המבוקש. בבקשה לסילוק על הסף של תובענה ייצוגית, היעתרות לבקשה שמורה רק למקרים קיצוניים בהם ניכר כי בקשת האישור אינה אלא "בקשת סרק", או מקום שבו קיימת טענת הגנה השומטת את הקרקע מבקשת האישור כולה. במקרה זה, אין מקום לדחות את הבקשה לאישור בכללותה,  הואיל ואמנם נפלו בה פגמים הנסבים על הרחבת החזית, אולם לא נמצאו ליקויים המלמדים כי מדובר בתובענת סרק שאין מקום לבררה.

יחד עם זאת, אמנם במסגרת הבקשה הורחבה היריעה וזאת, בניגוד להחלטה. משכך, יש מקום לקבל את בקשתן החלופית של המשיבות ולמחוק את החלקים בבקשת האישור החדשה שנוספו בניגוד להחלטת ביהמ"ש. יש לקבל את טענת המשיבות למחיקת הפרק מבקשת האישור בו נטען כי פייסבוק אינק נטלה אחריות למעשי פייסבוק אירלנד לפי הדין הישראלי, הואיל ומדובר בקו טיעון חדש שלא הופיע בבקשת האישור הקודמת. המבקשים יישאו בהוצאות לטובת המשיבות בסך 5,000 ש"ח.