רע"א 5452/20 יצחק נ' האוניברסיטה הפתוחה ואח'

אולי יעניין אותך גם

לא נחסמה אפשרות לפרסם כתבה פתוחה לציבור על העתירה והטענות שהועלו בה (החלטה, ביהמ"ש העליון, השופט עוזי פוגלמן):

העובדות: בקשת רשות ערעור על פסק-דינו של ביהמ"ש המחוזי חיפה [ע"א 28006-03-20], שקיבל את ערעור המשיבים על פסק-דינו של ביהמ"ש השלום בחיפה [ת"א 36784-07-18], שדחה תביעת לשון הרע שהגישו נגד המבקש. עניין התביעה בכתב טענות שפרסם המבקש, עיתונאי במקצועו, באתר News1. ביהמ"ש המחוזי קבע כי הפרסום נשוא התביעה אינו חוסה תחת ההגנה שבסעיף 13(7) לחוק איסור לשון הרע, ולפיכך מדובר בפרסום לשון הרע. בית המשפט הורה למבקש להסיר את המסמך המשמיץ מהאתר וכן הורה להחזיר את הדיון אל ביהמ"ש השלום על-מנת שידון בפיצוי ובפרסום התנצלות.

נפסק: דין הבקשה להידחות. רשות ערעור ב"גלגול שלישי" תינתן במשורה, מקום בו הבקשה מעלה שאלה משפטית החורגת מעניינם הפרטני של הצדדים להליך, או כאשר מתקיים חשש לעיוות דין חמור. מקרה זה אינו עונה לדרישות אלה. 

השגות המבקש על פסה"ד "ערעוריות" באופיין, ונטועות באופן בו יישם ביהמ"ש המחוזי את הדין בשאלה אם פרסום המסמך בנסיבות הפרטניות הוא פרסום מותר לפי סעיף 13(7) לחוק. אכן, ביהמ"ש השלום וביהמ"ש המחוזי הגיעו לתוצאות שונות, אך אין עניין זה כשלעצמו מצדיק מתן רשות לערער. קביעת ביהמ"ש המחוזי בדבר היקף הפרסום הזמין באתר למנויים בלבד לא סטתה מקביעה פוזיטיבית נוגדת של ביהמ"ש השלום, שלא נדרש לנושא בפירוט בהכרעתו. 

פסה"ד של ביהמ"ש המחוזי לא חסם את האפשרות לפרסם כתבה הפתוחה לציבור באופן קבוע (בלא תשלום) על אודות העתירה והטענות שהועלו בה כלפי המשיב 2, שתעלה בקנה אחד עם קביעותיו. בנסיבות אלו לא מתעורר עיוות דין מן הסוג המצדיק בירור נוסף בערכאה זו.