ת"א 36784-07-18 האוניברסיטה הפתוחה - הלשכה המשפטית ואח' נ' יצחק

אולי יעניין אותך גם

פרסום כתב טענות באתר חדשות, גם אם תוכנו לשון הרע, מהווה פרסום נכון והוגן של ההליך (פסק-דין, שלום חיפה, השופטת מירב קלמפנר נבון):

העובדות: התובעים טענו כי בחיפוש שמו של התובע 2 ב-Google, מתקבלת תוצאה הכוללת קישור למסמך "השלמת טיעון", הכולל טענות שקריות אודות התובעים. לטענתם, הנתבע פרסם באתר news1.co.il את כתב הטענות, שהוגש במסגרת הליך משפטי שהתנהל בבית המשפט המחוזי בי-ם, ללא כל הבהרה או הסתייגות. הנתבע טען כי מתקיים השתק, כי מנוע החיפוש גוגל הוא היריב הראוי וכן כי מדובר בפרסום כדין, שכן מדובר בכתב טענות שהוגש לביהמ"ש.

נפסק: הנתבע טען להיעדר יריבות בינו ובין התובעים, שכן טענותיהם מופנות נגד מנוע החיפוש גוגל, שלנתבע אין שליטה עליו. אין מקום לקבל את הטענה. הנתבע הוא שפרסם את המסמך באתרו. מנוע החיפוש אינו מפרסם בעצמו, אלא רק מאפשר גישה לפרסום. הנתבע הוא היריב המתאים ולא מנוע חיפוש זה או אחר. אין גם מקום לקבל את טענות הנתבע להשתק עילה, כאשר התביעה הקודמת בין הצדדים נמחקה ללא הכרעה לגופו של עניין.

תוכן המסמך נושא התביעה, שפורסם באתר החדשות של הנתבע (המסמך מעלה תהיה כיצד על בסיס לימודים של שבועיים הוענק לתובע 2 תואר ראשון), מהווה "לשון הרע" בהתאם להוראות סעיף 1 לחוק איסור לשון הרע. המסמך פורסם באתר חדשות בצורה גלויה לכל מי שביקש לעיין בו ויסוד הפרסום מתקיים. 

האם מדובר בפרסום מותר לפי סעיף 13 לחוק? סעיף 13(5) אינו רלוונטי להגנת הנתבע, שאינו נמנה על אותם אנשים המצויינים בסעיף. סעיף 13(7): מסמך "השלמת הטיעון" מהווה חזרה על פרסום שנעשה תוך כדי דיון. מדובר במסמך שהוגש על ידי אחד הצדדים ונמצא בתיק ביהמ"ש הממוחשב, פתוח וגלוי לעיני כל. הנתבע פרסם באתר החדשות שלו כתבה, המכילה, בין היתר, כתב טענות של צד בהליך משפטי. כתב הטענות הובא באופן מלא, ללא שנערך בו כל שינוי.

תוכן הכתבה בשלמותה באתר מהווה פרסום נכון והוגן של ההליך, שסוקר את האירועים, כפי שהתרחשו, לרבות הצגת כתב התביעה, פסק הדין הסופי שניתן בהליך, ואף תוצאות הערעור על פסק הדין. על אף שהאתר חסום ופתוח למנויים בלבד, בנסיבות דנן גם הפרטים המוצגים במנוע החיפוש גוגל חוסים תחת ההגנה שבסעיף 13(7).

המסמך נלקח מפרסום במערכת נט המשפט כיוון שההליך אינו חסוי, כך שממילא המסמך פתוח לציבור, בשים לב לעקרון פומביות הדיון. צירוף המסמך לכתבה המפרטת את ההליך המשפטי, מצורף לכתבי טענות נוספים, מהווה דיווח על התנהלות ההליך המשפטי, דיווח נכון והוגן שכן המסמך הובא כלשונו ללא שינויים כלשהם מידי הנתבע. התביעה נדחתה. התובעים יישאו בהוצאות הנתבע בסך 4,000 ש"ח ובשכ"ט עו"ד בסך 12,500 ש"ח.