ת"ק 58031-06-19 ברעליה נ' פלאפון תקשורת בע"מ

אולי יעניין אותך גם

פלאפון אינה אחראית להודעות פרסומת ששלח משווק שלה (פסק-דין, תביעות קטנות חיפה, הרשמת יפעת שקדי שץ):

העובדות: תביעה שעניינה בטענה למשלוח דברי פרסומת בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. התובעת טענה כי בין הצדדים התקיים הליך קודם, שהסתיים בפשרה, במסגרתו התחייבה הנתבעת שלא לפנות יותר לתובעת, אך למרות זאת הנתבעת המשיכה במשלוח הודעות. הנתבעת טענה, בין היתר, כי ההודעות נשלחו ממספר של צד שלישי (סייל תקשורת), ולכן דין התביעה להידחות על הסף. הנתבעת אף הגישה הודעת צד שלישי נגד סייל תקשורת.

נפסק: הגדרת "מפרסם" כוללת את הנהנה מדבר הפרסום באופן ישיר וכן מי שמשווק את דבר הפרסומת בעבור אחר. בעניין Mega [רע"א 1621/16], נקבע כי בהתבסס על סעיף 15 לפקודת הנזיקין, ניתן לבסס אחריות על עוולות שביצע גורם ממנו הוזמנו שירותי השיווק, כאשר המזמין הרשה או אישרר את המעשה שגרם לפגיעה או לנזק. בפסיקה נקבע כי יש לבחון את מערכת היחסים בין המזמין למשווק ובכלל כך את מערך הפיקוח של המזמין (הנתבעת) על המשווק, מודעות המזמין למעשי המשווק ועצמאותו של המשווק.

הנתבעת טענה כי היא נוקטת באמצעים ומקפידה כדי לוודא מניעה של מטרד ללקוחות, כאשר מושקעים בכך משאבים כספיים וכ"א. כן נטען כי בנהליה הורתה הנתבעת לכל המשווקים החיצוניים (ובכלל כך סייל תקשורת) לפעול בהתאם לחוק התקשורת ולהימנע ממשלוח הודעות בניגוד לו. אולם לבית המשפט לא הוצג הסכם ההתקשרות עם סייל תקשורת, לא הוצגו נהלי הנתבעת ולא הוצג תיעוד של מתן הנחיות למשווקים חיצוניים, פעולות פיקוח ואכיפה.

עם זאת, עדות נציג סייל תקשורת תמך בטענות הנתבעת ולאור עדותו כי מדובר בתקלה במערכות סייל תקשורת, לא מתקיימות נסיבות המצדיקות הטלת אחריות על הנתבעת. האחריות מוטלת על סייל תקשורת והיא תפצה את התובעת בסך של 300 ש"ח עבור כל אחת משתי ההודעות הראשונות וכן 150 ש"ח עבור ההודעה הנוספת.