בג"ץ 2992/20 המוקד להגנת הפרט נ' שר הביטחון - מתאם פעולות הממשלה בשטחים ואח'

אולי יעניין אותך גם

נדחתה עתירה נגד יישומון של המינהל האוסף מידע אישי על פלסטינים (פסק-דין, ביהמ"ש העליון, השופטים מזוז, מינץ וגרוסקופף):

העובדות: עתירה למתן צו על תנאי נגד תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שנקבעו ביישומון "אלמנסק", שהשיקה המשיבה 2 (המנהל האזרחי). היישומון נועד לאפשר לתושבים הפלסטינים לקבל מידע ושירותים ולבצע פעולות בתחומי העיסוק של מתאם פעולות הממשלה בשטחים. נטען כי ההסכמים המקוונים גורפים ופוגעניים ומאפשרים גישה למידע ותכנים מהטלפון הנייד של המשתמשים ביישומון, ללא קשר לשירותים שאמור היישומון לספק.

נפסק: דין העתירה להידחות על הסף הן בשל היותה עתירה מוקדמת והן בשל העדר זכות עמידה של העותרת. ביהמ"ש לא יזקק לעתירה שמוגשת טרם קבלת החלטה סופית לגופו של ענין על ידי הרשות המינהלית, בפרט עת הובהר מפורשות על-ידי הגורם המנהלי כי מתבצעת בחינה מקיפה של הסוגיה על ידי אנשי המקצוע, וטרם התגבשה עמדה סופית בעניין.

אין מקום לפתוח את שערי ביהמ"ש בפני עותר ציבורי שעתירתו מעמידה לדיון אינטרסים אישיים של פרטים שיכלו להגישה בעצמם. הדברים מקבלים משנה תוקף שעה שהעותרת, עמותה לזכויות אדם, טוענת לפגיעה תאורטית בזכויותיהם של אנשים העושים שימוש ביישומון, מבלי שצורף לה אף לוּ אדם אחד שנטען כי זכויותיו נפגעות, ומבלי שהעותרת יודעת כלל מהו השימוש הנעשה ביישומון והאם אכן זכויותיו של מאן דהוא נפגעות.