ת"צ 46015-01-24 עוקב ואח' נ' א.ש. בוסתן בע"מ ואח'

אולי יעניין אותך גם

אישור הסתלקות מתוגמלת מבקשה לאשר ייצוגית ספאם (פסק-דין והחלטה, שלום ראשל"צ, השופט גלעד לובינסקי זיו, 3.6.2024):

העובדות: בקשה מוסכמת להסתלקות מבקשה לאישור תובענה ייצוגית, תוך פסיקת גמול ושכר טרחה. בבקשת האישור טענו המבקשים כי המשיבים שלחו דברי פרסומת לחברי מועדון הלקוחות של המשיבות 2-1, ללא הסכמת הנמענים ובניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. קודם להגשת תשובת המשיבים הגישו הצדדים בקשה מוסכמת להסתלקות. 

נפסק: יש מקום להיעתר לבקשת ההסתלקות, תוך פסיקת גמול ושכר טרחה כמבוקש. המשיבות 2-1 נקטו צעדים מתאימים על מנת להבטיח כי מעתה ואילך דברי פרסומת מטעמן יישלחו אך ורק בהתאם להוראות הדין; ואף התחייבו להעניק הטבה מסוימת לחברי מועדון הלקוחות שלהן. אין בהסתלקות כדי ליצור מעשה בית-דין. אשר לפסיקת גמול ושכר טרחה: בקשת האישור חשפה התנהלות אשר על פני הדברים אינה עולה בקנה אחד עם הוראות הדין בכל הנוגע לשליחת דברי פרסומת לחברי מועדון הלקוחות של המשיבות. בקשת האישור אכן הניבה תועלת המצדיקה פסיקת גמול ושכר טרחה בסכומים עליהם המליצו הצדדים (גמול בסך 3,200 לכל אחד מהמבקשים ושכ"ט עו"ד בסך 30,000 ש"ח). הבקשה התקבלה. בקשת האישור נמחקה ותביעתם האישית של המבקשים נדחתה.