ע"א 17517-01-18 שאמה הכהן נ' ריווח

אולי יעניין אותך גם

נדחה ערעורו של כרמל שאמה הכהן על פיצוי שנפסק נגדו בעקבות דברים שפרסם בפייסבוק (פסק-דין, מחוזי ת"א, השופטים שבח, אטדגי ויעקובוביץ):

העובדות: ערעור על פסק-דינו של ביהמ"ש השלום בת"א [ת"א 36908-01-14], שקיבל את תביעת המשיב לפיצוי בגין פרסום לשון הרע בישיבת מועצת העיר ר"ג ובפייסבוק, תוך חיוב המערער בתשלום סך של 280,000 ש"ח בצירוף הוצאות משפט בסך 46,000 ש"ח. המשיב הוא נבחר ציבור המכהן כחבר מועצת העיר ר"ג וכממלא מקום ראש העיר. המערער הוא ח"כ לשעבר, חבר מועצת העיר ר"ג לשעבר, שהתמודד בעת הרלבנטית לתפקיד ראש העיר ר"ג.

בתביעתו טען המשיב כי פרסומים שונים שביצע המערער, לרבות בפייסבוק, מהווים הוצאת לשון הרע כנגדו. ביהמ"ש קמא קבע כי הדברים שנאמרו על-ידי המערער, שהוצגו באופן מפורש על-ידו כעובדות, בשונה מהבעת דעה, ייחסו למשיב באופן חד-משמעי ועקבי שחיתות שלטונית ויש בהם משום לשון הרע. עוד נקבע כי לא עומדות למערער הגנות חוק איסור לשון הרע. מכאן הערעור.

נפסק: לא נפלה כל שגגה מלפני בית המשפט קמא בקובעו כי הדברים שפורסמו בפייסבוק עולים כדי לשון הרע וכי לא עומדת למערער כל הגנה בדין. קביעותיו של בית משפט קמא בעניין זה מעוגנות בראיות שבאו לפניו וביישום הדין החל. אין גם להתערב בסכום הפיצוי שנפסק בגין פרסום זה, עניין המסור לשיקול דעתה של הערכאה המבררת.  

השופטים נחלקו בשאלת תחולת ההגנה-חסינות הקבועה בסעיף 13(9) לחוק, ביחס להתבטאויות בישיבות מועצת העיר ר"ג. גם בעניין זה נדחה הערעור בדעת רוב השופטים שבח ואטדגי, וכנגד דעתה החולקת של השופטת יעקובוביץ. המערער יישא בהוצאות המשיב בסך 20,000 ש"ח.