ת"א 1897-06-20 הליכוד - תנועה לאומית ליברלית נ' מאירי ואח'

אולי יעניין אותך גם

לתנועת הליכוד אין זכויות קניין רוחני בשמה (פסק-דין, מחוזי ת"א, השופט אליהו בכר, 25.6.2024):

העובדות: התובעת, תנועת הליכוד, ביקשה כי ביהמ"ש יורה לנתבעים, מייסדי קבוצת "הליכודניקים החדשים", שלא להשתמש בשם "ליכוד", או "ליכודניקים חדשים", לרבות בשם המתחם newlikud.org בערוצי מדיה חברתית, ועוד. בסמוך להגשת התביעה דחה ביהמ"ש את בקשת התובעת למתן סעדים זמניים. הנתבעים טענו, בין היתר, כי התביעה נועדה לקבלת סעדים מרחיקי לכת, שלא בדרך מקובלת ותוך ניצול השם "ליכוד" לרעה, וכי מדובר בניסיון השתקה של האופוזיציה נגד דעת הרוב.

נפסק: התביעה נדחתה. לתובעת אין זכות קניין רוחני בשמה, בלוגו המפלגה, על ה"למד" המתנפנפת, או כזו הנובעת מרשימת החוקים אליהם הפנתה, המאפשרת לה למנוע מהנתבעים שימוש בשמה או בשם "ליכוד" או "ליכודניק". מאידך, מצופה ממי שעושה שימוש בשם התובעת, או ב"למד" המתנפנפת, או בשם ליכוד, או ליכודניק, כי יעשה כן באופן שלא יסתור את מטרות התנועה, כאשר הוא מבקש לדבר בשמה או עבורה, בין אם הוא חבר מפלגה ובין אם אינו חבר מפלגה, כאשר השימוש בהם אפשרי גם למטרות סאטירה, בתנאי שניתן להבין זאת כסאטירה להבדיל מהטעיה.

לא נמצא כי הנתבעים פעלו להטעיית חברי הקבוצה שלהם (הליכודניקים החדשים) או כלפי מי שביקשו מהם כי יתפקדו באמצעותם למפלגה והם השתמשו בשם ליכוד באופן בו עושים שימוש רבים אחרים מקרב חברי התובעת או תומכיה. פעולותיהם, לרבות פעילות יתר חברי ההתאגדות, בלתי אורתודוכסיות ככל שתהיינה, לא נועדו לפגוע במפלגה דווקא אלא לחדד את המסרים העולים ממטרותיה, וזאת כחלק מהמסר של הליכודניקים החדשים לעמידה במטרות המפלגה כעולה מחוקתה. לפיכך פעולות אלה מותרות. יובהר כי במדינה דמוקרטית מוטב לו תעמוד המפלגה על המשמר בהענקת זכות טיעון ודיבור להלכי רוח שונים, אפילו אלה אינם בהכרח עולים עם הלכי הרוח הנוהגים בה במועד ספציפי ובתנאי שאלה הולמים את מטרותיה.

לא רק שאין לתובעת זכויות קניין רוחני, גם לא הוכח כי קיימת פגיעה נזיקית או אחרת במוניטין שלה, או בה עצמה, או בחבריה, בהיבט של תרמית או מצג שווא רשלני. התובעת תישא בהוצאות הנתבעים בסך 50,000 ש"ח.